Kvaliteet

Kvaliteet loob usalduse ja turvalisuse!

Alates aastast 1999 on Interchemie rakendanud oma ettevõttes ISO kvaliteedi standardi põhimõtteid. Kogu tootmisprotsess vastab Euroopa Komisjoni direktiivi 91/356/EEC hea ravimitootmistava GMP nõuetele, et tagada ravimite ohutuse ja kõrge kvaliteedi. Pidev kvaliteedikontroll tootmisprotsesside erinevates osades võimaldab vasturääkivuste õigeaegse avastamise ning ennetamise.

Üleminek Industry 4.0 standardile tõi kaasa pakendamise ja lao täieliku automatiseerimise ja robotiseerimise, mille tagajärjel tõusis efektiivsus ja täpsus.

Kliendile

Meie lubadus on pakkuda klientidele laia valikut kõrgkvaliteetseid, kehtivatele nõuetele vastavaid, konkurentsivõimelisi tooteid kokkulepitud ajal ja mahus. Arvestame klientide spetsiifiliste vajadustega ning otsime uusi võimalusi klientide soovide paremaks täitmiseks. Meile on oluline tagada kliendi kindlustunne ja rahulolu.

Tootmine

Meie lubadus on välja töötada uusi ja innovaatilisi veterinaarravimeid ja söödalisandeid, mis tagavad kvaliteetsema elu nii suur- kui väikeloomadele. Selleks kasutame vaid kõige kvaliteetseimaid toormaterjale ning rakendame tõhusat kvaliteedikontrolli.

Panus põllumajandusse

Meie lubadus on panustada loomakasvatuse efektiivsusesse, pakkudes oma klientidele veterinaarravimeid ja -tooteid vastavalt nende spetsiifilistele vajadustele. Koostöös loomakasvatajatega panustame kaasa nii Eesti kui välismaisele põllumajandusele ning aitame tagada põllumajanduse efektiivsuse ja tootlikuse.

Tööandjana

Meie lubadus on pakkuda oma töötajatele konkurentsivõimelisi töötingimusi, arenguvõimalusi meie kiiresti laienevas firmas ning toetada meie töötajate ambitsioone ja unistusi. Vahetustega töö, arenguvõimalused ja arvestamine hariduse omandamisega on vaid ühed näited, kuidas tuleme vastu töötajate spetsiifiliste soovidele. Meie jaoks on oluline töötajate tervis, turvalisus ning heaolu nii töö- kui eraelus.

Koostööpartnerina

Meie lubadus on olla usaldusväärne koostööpartner, aidates oma klientidel ja partneritel saavutada edu. Meile on oluline, et saame olla kasulikud oma klientidele ja partneritele nii riigi- kui ka erasektoris, nii suur- kui väiketootjatele, nii kodu- kui ka välismaistele heategevusorganisatsioonidele. Aitame mittetulundusühingutel ja kriisiabikeskusel humanitaarabi osutada, toetame ülikoole vajaliku masinapargiga ning oleme aktiivne partner oma koduvallale. Edu võti seisneb koostöös!

Keskkonnast

Meie lubadus on toimida keskkonnasäästlikult, kasutades ressursse võimalikult efektiivselt ja jätkusuutlikult. Väärtustame rohelist mõtteviisi ja otsime võimalusi muuta oma igapäevaseid tööprotsesse keskkonnasäästlikumaks.