Uudised

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS-i projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas Interchemie werken De Adelaar Eesti AS esitatud taotluse (registreerimisnumbriga EU53411) projektile „Digitoetus – Automaatne Ladu“ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26.04.2019 määruse nr 27 “Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses” toetuse saamiseks.

Projekti eesmärgiks on farmaatsiatööstuse pakendamise lao täielik automatiseerimine ja robotiseerimine ning tarkvaraarendus pakendamise üleviimiseks „Industry 4.0“ standardile, mille tulemusena tõuseks liini efektiivsus 70%-ni ning väheneks võimalike vigade arv. Projekti kestvus on 17.06.2019-16.12.2020.

Projekti kogumaksumus on 362 767,60 eurot, millest toetuse omafinantseering on 181 383,80 eurot ning toetus on 181 383,80 eurot.